SVAPA OY - kokemusta ja näkemystä

raahe.jpg
 

Olemme Raahelainen

vuonna 1989 perustettu

RAKENNUSALAN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTITOIMISTO

Yrityksemme nimeksi muutettiin Svapa Oy, Suunnittelu ja valvontapalvelu, vuonna 2010. Tuotamme rakentamisen ja rakennusten elinkaarenhallinta palveluja asiakaslähtöisesti. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että asiakas on meille tärkein. Oikopolkuja emme käytä, vaan pidämme huolen siitä, että molemmin puolinen luottamus säilyy joka tilanteessa. Me seisomme sanojemme ja tekojemme takana rehdisti.

Toimialaamme ovat arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, rakennuttajapalvelut, työmaavalvonta, kuntoarviot sekä muut rakentamiseen liittyvät palvelut. Toimimme sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa.

Vahvuuksiamme ovat laaja asiantuntemus ja kokemus rakentamisesta, osaava henkilöstö, pohjoisen ja paikallisten olosuhteiden tuntemus sekä monipuoliset referenssit.


 

Arvomme ohjaavat toimintaamme:

  • Kannamme vastuumme kaikista tekemisistämme

  • Kehitämme osaamistamme asiakkaidemme parhaaksi

  • Olemme valmiit tulevaisuuden haasteisiin

 

 
aaa-malli.jpg

Positiivinen luottoluokitus on asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille osoitus yrityksen toiminnan pitkäjänteisyydestä, laadusta sekä kyvykkyydestä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä velvoitteista. Tähän luottoluokkaan kuuluu vain 3,5 % suomalaisista yrityksistä, yrityksemme on yksi niistä.

Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta ja omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan kuuntelemisesta ja ymmärtämisestä. Hyvän kumppanin tunnistaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mutta pitkään alalla toimineella yrityksellä luottoluokitus kertoo paljon. SVAPA Oy on vakaa ja luotettava yhteistyökumppani. Haluamme olla luottamuksesi arvoisia joka päivä.

Myös rakennusalalla tilaaja on velvollinen selvittämään, onko sopimuskumppani merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee mm. selvittää, onko sopimuskumppani maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös työterveyshuollon järjestäminen on selvitettävä.

Tilaajavastuu-symbolia käytetään kun yrityksen tiedot ovat kunnossa. Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetulla lailla (ns. tilaajavastuulaki) pyritään edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

SVAPA Oy on hoitanut aina velvoitteensa, voit tarkistaa sen täältä: https://www.tilaajavastuu.fi/fi/pikatarkistus/?yt=2380085-2