Laadimme energiatodistukset uusille ja olemassa oleville rakennuksille. Energiatodistukset meillä laatii pätevöitynyt energiatodistuksen antaja.

Näyttökuva 2019-5-14 kello 11.25.48.png

Energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Näyttökuva 2019-5-14 kello 11.25.36.png

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiatodistusta ei vaadita mm.

Energialuokka perustuu rakennukselle laskettavaan 
E-lukuun

Energiatodistus on laskennallinen. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. 

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka C ja D on ihan tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

 
 

Haluatko kuulla lisää?

Laita viestiä, pyydä tarjous tai kysy lisätietoja, asiantuntijamme auttavat mielellään.

TAI SOITA

050 529 0012