PIENTALOTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Vastaava työnjohtaja on rakentajan toteutusvaiheen luottohenkilö!

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennustyössä tulee lain mukaan olla vastaava työnjohtaja jonka rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt. Vastaava työnjohtaja tulee hankkia viimeistään töiden alkaessa. Kaikilla vastaavilla työnjohtajillamme on työn edellyttämä koulutus ja kokemus.Vastaavan työnjohtajan tehtäviä:

  • varmistaa rakentamisen tapahtuvan suunnitelmien mukaan
  • varmistaa, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä
  • varmistaa rakenteiden riittävä kuivuus ennen pinnoitusta
  • tilaa kunnan rakennusvalvonnasta tarvittavat katselmukset
  • tekee valmiusastetodistukset pankeille

Vastaava työnjohtaja ei pientalotyömailla tavanomaisesti johda päivittäin työmaata, vaan rakentamisen kokonaisvastuu ja eteneminen on edelleen rakennuttajan tai urakoitsijaan vastuulla.

Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja dokumentoi työmaan vaiheet valokuvaamalla. Töiden valmistuttua laaditaan valvontaraportti johon liitetään rakennusprojektin aikana otettuja kuvia.


Maankäyttö- ja rakennuslaki 122§ edellyttää vastaavaa työnjohtajaa:

”Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säädösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja).”