RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelu pitää sisällään rakennuksen rakennetekniikan suunnittelun. Suunnittelun päätehtävänä on tuottaa rakennesuunnitelmat, joilla voidaan toteuttaa ja ylläpitää rakennus.

Rakennesuunnittelussa hyödynnämme alan uusinta tietoa sekä uusimpia ohjelmistoja. Tavoitteenamme on toteuttaa innovatiivista ja huolellista rakennesuunnittelua. Suunnittelun avulla pyrimme vaikuttamaan myös rakennusten energiatehokkuuteen. Varmistamme kohteen täyttävän sille asetetut energiatehokkuustavoitteet.

Tarjoamme kokonaisvaltaista rakennesuunnittelua ja rakenneteknistä konsultointia. Hankkeena voi olla uudisrakennus, laajennus tai peruskorjaus.


Palvelumme räätälöimme tilaajan tarpeiden mukaan. Suunnitteluun sisältyy esimerkiksi:

  • runkojärjestelmien ja materiaalien valinnat
  • lujuuslaskennat
  • rakenteiden suunnittelu
  • rakennepiirustukset