PESUHUONEREMONTIN VALVONTA

Hyvä valvonta on sekä yhtiön että osakkaan etu. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa hyvä lopputulos ja vähentää tulevaisuuden vahinkoriskiä.

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön järjestämään osakkeenomistajan remonttien valvonnan. Koska kysymyksessä on yhtiön valvonta, määrittelee se valvonnan laajuuden sekä valitsee valvojan. Etenkin pesuhuoneremonttien valvonta on syytä hoitaa huolella, sillä epäonnistuneella pesuhuoneremontilla voi olla ikävät seuraukset.Pesuhuoneremonttien valvonta perustuu valvontakäynteihin ja dokumentointiin. Pesuhuoneremontin aikana käydään keskimäärin 4 valvontakäyntiä:

  • Aloituskatselmus, tarkastetaan suunnitelmat, varmistetaan remontin toteutus ja laajuus
  • Vesieristetarkastukset seinistä ja lattiasta, yleensä eri kerroilla
  • Loppukatselmus

Lisäksi tarvittaessa lisätarkastuksia esim. purkutöistä tai kosteusmittauksia.

Valvontatyön päätteeksi valvoja laatii valvontamuistion johon kirjataan käynnit, havainnot ja annetut ohjeet. Raporttiin liitetään vesieristystarkastuspöytäkirja mittaustuloksineen sekä kohteesta otetut valokuvat.