PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelija on tilaajan suunnitteluvaiheen luottohenkilö!

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia rakennushankkeelle pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan rooli luvanvaraisessa rakennushankkeessa on lakisääteinen Maankäyttö- ja Rakennuslain (MRL 120§) mukaan. Rakennushankkeen pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehtisuunnittelun suorittaja.Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu:

  • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Suunnittelijoiden valintaan osallistuminen
  • Erityissuunnitelmien yhteensopivuuden tarkastaminen
  • Suunnittelun ohjaus ja valvonta
  • Suunnitteluratkaisujen päätöksenteko tilaajan kanssa
  • Viranomaisyhteistyö
  • Urakkaneuvotteluihin osallistuminen
  • Työmaa-aikainen konsultointi ja valvonta
  • Muutossuunnittelun koordinointi
  • Yhteistoiminta rakennuttajakonsultin kanssa

Maankäyttö- ja Rakennuslaki 120§:n mukaan:

”Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija).”