PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelija on rakentajan suunnitteluvaiheen luottohenkilö!

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia rakennushankkeelle pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan rooli luvanvaraisessa rakennushankkeessa on lakisääteinen Maankäyttö- ja Rakennuslain (MRL 120§) mukaan. Rakennushankkeen pääsuunnittelija voi toimia myös kohteen rakennussuunnittelijana.Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu:

  • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Suunnittelijoiden valintaan osallistuminen
  • Erityissuunnitelmien yhteensopivuuden tarkastaminen
  • Suunnittelun ohjaus ja valvonta
  • Suunnitteluratkaisujen päätöksenteko tilaajan kanssa
  • Viranomaisyhteistyö
  • Urakkaneuvotteluihin osallistuminen
  • Työmaa-aikainen konsultointi ja valvonta
  • Muutossuunnittelun koordinointi
  • Yhteistoiminta rakennuttajakonsultin kanssa

Valmistalon pääsuunnittelussa tehtävien luonne ja painopiste ovat hieman erilaisia. Kyseessä on muualla suunniteltu talo, eikä rakennussuunnittelussa ole voitu ottaa huomioon juuri kyseisen tontin ominaisuuksia. Tästä syystä pääsuunnittelija olisi hyvä ottaa projektiin mukaan jo ennen talotyypin ja –valmistajan valintaa. Pääsuunnittelija auttaa oikean talotyypin ja valmistajan valinnassa, ja voi tehdä asiakkaan toiveiden mukaisia muutoksia rakennussuunnitelmiin.

Maankäyttö- ja Rakennuslaki 120§:n mukaan:

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija).”