KOSTEUSMITTAUKSET

Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittaus mitataan materiaalien pinnalta pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarilla saadaan tieto välittömästi mittaushetkellä, joten sen käyttö esimerkiksi vesivahingon laajuuden selvittämisessä on järkevää.


Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittaukset tehdään rakenteen sisältä. Esimerkiksi betonin rakennekosteuden mittaamiseen käytetään mittalaitetta, jonka anturi asennetaan betoniin porattuun reikään. Puun painoprosenttikosteudella saadaan selville esimerkiksi rakennuksen rakenteiden kosteusarvo. Tämän perusteella on helpompi alkaa paikantaa mahdollisia rakennuksen kosteusvaurioita.
MIKROBINÄYTTEET

Mikrobikasvustot eivät kuulu terveelliseen ja turvalliseen asuntoon!

Mikäli mikrobikasvu ei ole ilmeistä tai siihen viittaavia haju- ja sisäilmahaittoja esiintyy, voidaan mikrobivaurio todeta mikrobinäytteiden avulla. Näytteet otetaan rakennusmateriaaleista tai pinnoilta. Lähetämme ottamamme mikrobinäytteet analyysilaboratorioon analysoitaviksi. Näytteistä voidaan todeta mikrobikasvuston laatu ja määrä, jonka jälkeen voimme tarvittaessa tehdä korjaussuunnitelman ja kustannusarvion.

Olemassa olevan kosteusvaurion tunnusmerkkejä:

  • näkyvä mikrobikasvu
  • tunkkainen homeen haju tai maakellarimainen haju
  • kosteus rakenteissa, kosteus- ja valumajäljet pinnoilla ja rakenteissa
  • rakennusmateriaalien, kuten pinnoitteiden, irtoaminen, värin muuttuminen tai materiaalin
  • turpoaminen sekä kalkkihärmän esiintyminen tiili- tai betonipinnassaASBESTINÄYTTEET

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Otamme asbestinäytteitä, mikäli on syytä epäillä rakenteissa tai rakennusmateriaaleissa esiintyvän asbestia. Jos näytteistä löytyy asbestia, ohjaamme asiakkaamme yritysten puheille, jotka voivat luvallisesti purkaa asbestipitoiset materiaalit turvallisesti. Näytteet otetaan rakennusmateriaaleista tai pinnoilta. Lähetämme ottamamme asbestinäytteet analyysilaboratoriolle analysoitaviksi.