ENERGIATODISTUKSET

Energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Energiatodistus on lain mukaan pakollinen kaikille uusille rakennuksille. Energiatodistus tulee esittää rakennuslupaa haettaessa.
Energiatodistus perustuu kiinteistössä tehtävään katselmukseen ja asetusten mukaisiin laskelmiin. Todistus sisältää vertailukelpoista, käyttäjästä riippumatonta tietoa rakennuksen energiankulutuksesta sekä asiantuntijan laatimat toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi laskelmineen.

Uudistuvassa energiatodistuksessa energiankulutus ilmaistaan e-luvun ja energialuokan avulla. Energialuokka ilmaistaan kirjaimena väliltä A-G.

Laadimme energiatodistukset uusille ja olemassa oleville rakennuksille. Energiatodistukset meillä laatii pätevöitynyt energiatodistuksen antaja.