ENERGIATODISTUKSET

Energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus.
Energiatodistus on lain mukaan pakollinen kaikille uusille rakennuksille. Energiatodistus tulee esittää rakennuslupaa haettaessa.

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 1.6.2013 alkaen mikäli pientalo on otettu käyttöön vuoden 1980 jälkeen. Rakennusta, sen osaa tai huoneistoa myytäessä tai vuokrattaessa esittelytilanteessa tulee olla mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä voimassa oleva energiatodistus.

Laadimme energiatodistukset uusille ja olemassa oleville rakennuksille. Energiatodistukset meillä laatii pätevöitynyt energiatodistuksen antaja.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050