ARKKITEHTISUUNNITTELU

Teemme arkkitehtisuunnittelua asuinrakennuksiin, autosuojiin, varastohalleihin, tuotantohalleihin sekä maatalouden rakennuksiin. Suunnittelussa käytämme apuna 3D-mallinnusta.
Arkkitehtisuunnittelu pitää sisällään rakennuksen ulkoasun, muodon, tilojen suunnittelun ja sijoittelun. Valmiit ratkaisut eivät sovi kaikkiin tarpeisiin tai kaikille tonteille. Suunnittelemme yksilöllisiä, tilaajan tarpeet ja toiveet täyttäviä kohteita. Parhaaseen mahdolliseen asiakasta miellyttävään loppuratkaisuun päästään, kun tilaaja ja suunnittelija aloittavat yhteistyön heti hankkeen alkuvaiheessa. Suunnittelukohteena voi olla uudisrakennus, laajennus tai peruskorjaus.Palvelumme räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnitteluun sisältyy esimerkiksi:

 • tonttikäynti
 • lähtötilanteen kartoitus, jossa käydään läpi mm. asiakkaan toiveet, tarpeet, budjetti
 • luonnokset
 • pääpiirustukset joilla voidaan hakea rakennuslupa

Miten rakentajana hyödyt hyvästä suunnittelusta:

 • tilaaja saa omiin tarpeisiinsa soveltuvan kiinteistön
 • rakennuslupakäsittely nopeutuu
 • työmaavaiheen ongelmat vähenevät: hyvin suunniteltu on puoleksi tehty
 • rakennuksen teknisen laadun toteutuminen ja pitkäaikaiskestävyys varmistetaan
 • rakennusvirheiden määrä vähenee
 • osaurakoinnin osuuden rajaaminen selkeytyy
 • tulkintaerimielisyydet rakennusurakoissa vähenevät
 • hyvä suunnitelma luo pohjan rakennuksen käyttö- ja huoltosuunnitelmalle